Q18 – High Power
Horná časť: 25 x 100W
Dolná časť: 120 x 120W
Tvár: 4 x 500W, Ramená: 6 x 25W

Q18/0 COLLATAN /použité hybridné trubice/
Horná časť: 25 x 120W
Dolná časť: 20 x 120W
Ramená: 6 x 25W

Q18 – Magnum Power
Horná časť: 25 x 160W
Dolná časť: 20 x 180W
Tvár: 4 x 1000W, Ramená: 6 x 25W