/Targeted Radiofrequency Therapy –Selektívna Rádiofrekvenčná Terapia/

Model – HR TEK:
Kapacitné a induktívne elektródy
Elektródy /ø 30/50/70mm/
Ergonomický tvar aplikátora
Maximálny výstupný výkon 250W
Frekvencia: 445 kHz, 900 kHz, 1,2 MHz
Módy: Athermy-omeothermy-hyperthermy
10,1“ dotykový farebný displej
Uložené terapeutické programy
Uživatelsky prívetivý softvér
Model – HR TEK SP:
Kapacitné a induktívne elektródy
Elektródy /ø 30/50/70mm/
Ergonomický tvar aplikátora
Maximálny výstupný výkon 250W
Frekvencia: 445 kHz
Módy: Athermy-omeothermy-hyperthermy
10,1“ dotykový farebný displej
Uložené terapeutické programy
Uživatelsky prívetivý softvér