Model K-Sound
2 nezávislé výstupy
Frekvencie: 1/2/3 MHz
Nastaviteľný výkon od 0 – 3 W/cm2  v pulznom móde a 0 – 2 W/cm2 v kontinuálnom móde
8“ dotykový farebný displej
100 uložených protokolov
200 nových protokolov na uloženie v internej pamäti prístroja
4GB USB kľúč
Model – Ultrasonic 1500
2 nezávislé výstupy
Frekvencie: 1/3 MHz
Nastaviteľný výkon od 0 – 3 W/cm2  v pulznom móde a 0 – 2 W/cm2 v kontinuálnom móde
Grafický displej /320×240 pixelov/ s funkciou Touch&Scroll
100 uložených protokolov
200 nových protokolov na uloženie v internej pamäti prístroja
Smart card
Model – US50
1 nezávislý výstup
Frekvencie: 1/3 MHz
Nastaviteľný výkon od 0 – 3 W/cm2  v pulznom móde a 0 – 2 W/cm2 v kontinuálnom móde
Grafický displej /320×240 pixelov/
50 uložených protokolov
50 nových protokolov na uloženie v internej pamäti prístroja
Model – Ultrasonic 2500
2 nezávislé výstupy
Frekvencie: 1/3 MHz
Nastaviteľný výkon od 0 – 3 W/cm2  v pulznom móde
a 0 – 2 W/cm2 v kontinuálnom móde
Grafický displej /320×240 pixelov/ s funkciou Touch&Scroll
100 uložených protokolov
200 nových protokolov na uloženie v internej pamäti prístroja
Smart card