Model – Lasermed 2100
Prístroj pre laserovú terapiu, vlnová dĺžka: 905 nm
Nastaviteľná frekvencia od 100 do 10 000 Hz
Automatický výpočet dodávanej energie /v Joules/
1 výstupný kanál 
Grafický displej /320×240 pixelov/ s funkciou Touch&Scroll
80 uložených protokolov
200 nových protokolov na uloženie v internej pamäti prístroja
Smart card
Model – Lasermed 2200
Prístroj pre laserovú terapiu, vlnová dĺžka: 905 nm
Nastaviteľná frekvencia od 100 do 10 000 Hz
Automatický výpočet dodávanej energie /v Joules/
2 výstupné kanály 
Grafický displej /320×240 pixelov/ s funkciou Touch&Scroll
80 uložených protokolov
200 nových protokolov na uloženie v internej pamäti prístroja
Smart card
Model – LIS1050
Prístroj pre laserovú terapiu, vlnová dĺžka: 905 nm
Nastaviteľná frekvencia od 100 do 10 000 Hz
1 výstupný kanál 
Grafický displej /320×128 pixelov/
50 uložených protokolov
50 nových protokolov na uloženie v internej pamäti prístroja
Model – PR999 500 mW
Automatický skenovací laser s 2 integrovanými zdrojmi:
1 IR dióda /808 nm/
Výstupný výkon: 1W limit do 500mW + 1 dióda /pevné skúpenstvo/ 650nm, výstupný výkon: 3mW.
Pripojenie na extérnu IR laserovú hlavicu.
Nastaviteľná frekvencia od 100 do 10 000 Hz
Automatický výpočet dodávanej energie /v Joules/
Grafický displej /320×240 pixelov/ s funkciou Touch&Scroll
80 uložených protokolov
200 nových protokolov na uloženie v internej pamäti prístroja
Smart card
Plocha ošetrenia viac ako 400cm2
Model – PR999 2+2 mW
Automatický skenovací laser s 3 integrovanými zdrojmi:
1 IR dióda /808 nm/
Výstupný výkon: 2W + 1 IR dióda /905nm/, výstupný výkon: 2 W + 1 dióda /pevné skúpenstvo/ 650nm, výstupný výkon: 3mW.
Pripojenie na extérnu IR laserovú hlavicu.
Nastaviteľná frekvencia od 100 do 10 000 Hz
Automatický výpočet dodávanej energie /v Joules/
Grafický displej /320×240 pixelov/ s funkciou Touch&Scroll
80 uložených protokolov
200 nových protokolov na uloženie v internej pamäti prístroja
Smart card
Plocha ošetrenia viac ako 400cm2
Model – PR999 8W Automatický skenovací laser s 2 integrovanými zdrojmi:
1 IR dióda /940 nm/
Výstupný výkon: 8W limit + 1 dióda /pevné skúpenstvo/ 650nm, výstupný výkon: 3mW.
Pripojenie na extérnu IR laserovú hlavicu.
Nastaviteľná frekvencia od 100 do 10 000 Hz
Automatický výpočet dodávanej energie /v Joules/
Grafický displej /320×240 pixelov/ s funkciou Touch&Scroll
80 uložených protokolov
200 nových protokolov na uloženie v internej pamäti prístroja
Smart card
Plocha ošetrenia viac ako 400cm2