Model – Therapic 9200
2 nezávislé výstupy
Grafický displej /320×240 pixelov/ s funkciou Touch&Scroll
Nízka a stredná frekvenčná vlna.
100 uložených protokolov
Interná pamäť na vytváranie protokolov
CC a VC mód, I/T krivka
Model – Therapic 9400
4 nezávislé výstupy
Grafický displej /320×240 pixelov/ s funkciou Touch&Scroll
Nízka a stredná frekvenčná vlna.
100 uložených protokolov
Interná pamäť na vytváranie protokolov
CC a VC mód, I/T krivka