Model – Elektra 2
2 nezávislé výstupy
8“ dotykový farebný displej
Nízka a stredná frekvenčná vlna, Mikro prúdy,
HVPC, NMS, APS
150 uložených protokolov
200 nových protokolov na uloženie v internej pamäti prístroja
4GB USB kľúč
CC a VC mód, I/T krivka
Model – Therapic 9400
4 nezávislé výstupy
Grafický displej /320×240 pixelov/ s funkciou Touch&Scroll
Nízka a stredná frekvenčná vlna.
100 uložených protokolov
200 nových protokolov na uloženie v internej pamäti prístroja
Smart card
CC a VC mód, I/T krivka
Model – Therapic 2000
2 nezávislé výstupy
Grafický displej /320×240 pixelov/
Nízka a stredná frekvenčná vlna.
50 uložených protokolov
50 nových protokolov na uloženie v internej pamäti prístroja
Smart card
CC a VC mód