6900 alpha deluxe intellisun
Trubice – horný diel 20 x 160W (180cm)
6 x 80W p2-pigmentové trubice
40 beauty Booster
Trubice – dolný diel 20 x 180W (190cm)
Tvárové lampy 4 x 500W
Opaľovanie ramien 2 x 250W