POLYTER EVO

Ľahko prenosný systém vyskladaný zo samostatných modulov, ktoré sa dajú jednoducho obmieňať  a v budúcnosti dokupovať.

Maximálne štyri moduly.

Základnú zostavu je možné vyskladať z nasledovných modulov:
  • Ultrazvuk: 1 nezávislý výstup, Frekvencie: 1/3 MHz, pulzný a kontinuálny mód.
  • Elektroterapia/Elektroterapia Pro: 2 nezávislé výstupy, 25/28 tvarov vĺn, nízka a stredná frekvencia
  • Laser: 905 nm, Frekvencia: 10-10 000Hz, pulzný a kontinuálny mód,
  • Magnetoterapia:  1 výstupný kanál (2 aplikátory), Výkon 1-100 Gauss, Frekvencia 200Hz.
  • Diatermia: Kapacitné a induktívne aplikátory, výstupný výkon 200W, kontinuálny a pulzný emisný mód.

Ak niektorý modul vynecháte , cena zariadenia sa zníži. V budúcnosti môžete dokúpiť ďalšie moduly.
Nabijatelné batérie /externé použitie/. Rozmery: 61 x 37 x 23 cm