MO-VIT TL

Nový a jedinečný koncept na uspokojenie potreby funkčnej rehabilitácie a rekonvalescencie ľudí so zníženou pohyblivosťou.

Z latinského „pohyb života“ predstavuje Motus Vitae skutočný zlom vo funkčnej rehabilitácii. Systém, ktorý využíva šesť druhov pohybu na zlepšenie života a to vo všetkých smeroch.. Okruh zložený zo zariadení riadených softvérom a hardvérom najnovšej generácie, ktoré umožňujú subjektom s nízkou motorikou obnoviť počiatočný stav v prípade, že dôjde k poruche motoriky  dôsledkom traumy alebo choroby. Starší pacienti môžu tiež použiť toto zariadenie, aby tak pôsobili proti prirodzenému fyziologickému stárnutiu  a využili výhody zlepšenej mobility pre lepšiu kvalitu života.

6 druhov pohybu:

  • C.P.M. /Continuous Passive Motion/
  • C.A.M. /Continuous Active Motion/
  • Izometrický
  • Izotonický
  • Auxotonický
  • Izokynetický

 

PREDNOSTI ZARIADENIA MO-VIT TL
Kompaktný  (zaberá iba 1,5 m²)
6 druhov pohybu
Možnosť ovládať parametre polohy, rýchlosti a sily 1 000 -krát za sekundu
Ľahký prístup k sedadlu s nastaviteľným operadlom
Ergonomická a protišmyková platforma so systémom opierky nôh
Pasívne a aktívne bezpečnostné systémy