Model – Radarmed 2500CP
Grafický displej /320×240 pixelov/ s funkciou Touch&Scroll
100 uložených protokolov
200 nových protokolov na uloženie v internej pamäti prístroja
Smart card
Maximálny výkon 250W v kontinuálnom móde a 1600W v pulznom móde.
Model – RT 250 Digital
Grafický displej /240×128 pixelov/ s funkciou
50 uložených protokolov
50 nových protokolov na uloženie v internej pamäti prístroja
Maximálny výkon 250W v kontinuálnom móde a 1600W v pulznom móde.