Model – Radarmed 2500CP
Grafický displej /320×240 pixelov/ s funkciou Touch&Scroll
100 uložených protokolov
200 nových protokolov na uloženie v internej pamäti prístroja
Maximálny výkon 250W v kontinuálnom móde a 1600W v pulznom móde.