Model – Combimed 2200
Kombinovaný prístroj pre elektrostimuláciu
a ultrazvukovú terapiu
Grafický displej /320×240 pixelov/ s funkciou Touch&Scroll

Elektroterapia: 2 nezávislé výstupy
CC a VC mód, I/T krivka
Nízke a stredné – frekvenčná  prúdy,
Ultrazvuk: 1 nezávislý výstup
Frekvencie: 1/3 MHz
Nastaviteľný výkon od 0 – 3 W/cm2  v pulznom móde a 0 – 2 W/cm2 v kontinuálnom móde

100 uložených protokolov
200 nových protokolov na uloženie v internej pamäti prístroja
Smart cart

Model – Combimed 200
Kombinovaný prístroj pre elektrostimuláciu
a ultrazvukovú terapiu
Grafický displej /320×128 pixelov/

Elektroterapia: 2 nezávislé výstupy
CC a VC mód, I/T krivka
Nízke a stredné – frekvenčná  prúdy,
Ultrazvuk: 1 nezávislý výstup
Frekvencie: 1/3 MHz
Nastaviteľný výkon od 0 – 3 W/cm2  v pulznom móde a 0 – 2 W/cm2 v kontinuálnom móde

50 uložených protokolov
50 nových protokolov na uloženie v internej pamäti prístroja