Model – Magnetomed 2000
2 nezávislé výstupné kanály
Grafický displej /240 x 128 pixelov/
50 uložených protokolov
50 nových protokolov na uloženie v internej pamäti prístroja
Frekvencia 1 – 100 Hz, výkon 1 – 100 Gauss pre každý výstupný kanál
Model – Magnetomed 7200
2 nezávislé výstupné kanály
Grafický displej /320×240 pixelov/ s funkciou Touch&Scroll
100 uložených protokolov
200 nových protokolov na uloženie v internej pamäti prístroja
Smart card
Frekvencia 1 – 100 Hz, výkon 1 – 100 Gauss pre každý výstupný kanál
Model – Magnetomed 8200
2 nezávislé výstupné kanály
Model – Magnetomed 8400
4 nezávislé výstupné kanály

Grafický displej /320×240 pixelov/ s funkciou Touch&Scroll
100 uložených protokolov
200 nových protokolov na uloženie v internej pamäti prístroja
Smart card
Frekvencia 1 – 100 Hz, výkon 1 – 100 Gauss pre každý výstupný kanál

Príslušenstvo k magnetoterapii.

Hi-Tech postel z ľahkej hliníkovej zliatiny kompletne s trolejom
a solenoidom o priemere 60 cm a šírke 30 cm.

Manuálne posúvanie / Elektrické posúvanie

Exkluzívny MFC patentovaný systém, ktorý koncentruje silové čiary vnútri solenoidu, bez žiadneho externého rozptylu / v súlade s d. lgs. 626/.

Prenosné aplikátory k magnetoterapii: