Model – Magnetomed 7200
2 nezávislé výstupné kanály
Grafický displej /320×240 pixelov/ s funkciou Touch&Scroll
100 uložených protokolov
200 nových protokolov na uloženie v internej pamäti prístroja
Frekvencia 1 – 100 Hz, výkon 1 – 100 Gauss pre každý výstupný kanál
Model – Magnetomed 8400
4 nezávislé výstupné kanály
Grafický displej /320×240 pixelov/ s funkciou Touch&Scroll
100 uložených protokolov
200 nových protokolov na uloženie v internej pamäti prístroja
Frekvencia 1 – 100 Hz, výkon 1 – 100 Gauss pre každý výstupný kanál

Príslušenstvo k magnetoterapii.

Hi-Tech postel z ľahkej hliníkovej zliatiny kompletne s trolejom a solenoidom, alebo prenosnými solenoidmi o rôznych priemeroch.