Model – Vacuumed
Prístroj pre vákuovú terapiu.
2 výstupné kanály
Regulácia podtlaku a sacej frekvencie.
Samonastaviteľný vákuový okruh s automatickým vypnutím pumpy.
Nasávanie: 0 – 0,6 Bar
Frekvencia: 10 – 100 pulzov/ minúta.
Vákuové elektródy a špongie o priemere 30,60,90mm.

Terapeutické prepojenie elektroterapie s vákuovou jednotkou.