Technické údaje
46 Sli 46 Sli intensive 46 Sli High intensive 46 Sli IP Control
Trubice vrchná časť 26 x 100 W 26 x 160 W 26 x 160 W 26 x 80/180 W
Trubice spodná časť 20 x 120 W 20 x 120 W 20 x 180 W 20 x 80/180 W
Opaľovanie tváre  4 x 520W  4 x 520W 4 x 520W 4 x 520W
Napájanie 400V/50 Hz 3N 400V/50 Hz 3N 400V/50 Hz 3N 400V/50 Hz 3N
Príkon 9,7 kW 11 kW 12,4 kW 14 kW
Istenie  3 x 20A  3 x 20A  3 x 25A  3 x 25A
Hmotnosť 510 kg 520 kg 530 kg 480 kg
52 Sli 52 Sli intensive 52 Sli High intensive 52 Sli IP Control
Trubice vrchná časť 30 x 100 W 30 x 160 W 30 x 160 W 30 x 80/180 W
Trubice spodná časť 22 x 120 W 22 x 120 W 22 x 180 W 22 x 80/180 W
Opaľovanie tváre  4 x 520W   4 x 520W   4 x 520W   4 x 520W 
Napájanie 400V/50 Hz 3N 400V/50 Hz 3N 400V/50 Hz 3N 400V/50 Hz 3N
Výkon 11,6 kW 13,6 kW 15,6 kW 14,7 kW
Istenie  3 x 20A  3 x 25A  3 x 25A  3 x 25A
Hmotnosť 520 kg 530 kg 540 kg 485 kg